Main Logo

Termeni și condiții

Ultima actualizare: 23.08.2023

Suntem onoraţi că ne vizitaţi şi ne bucurăm că putem să vă fim de folos. Apreciem faptul că parcurgeţi cu atenţie această pagină înainte de a utiliza site-ul www.movemountains.ro (denumit în continuare Site-ul, Move Mountains sau Platforma).

Prezentul document detaliază practica Societății privitoare la funcționarea și utilizarea Platformei, având ca scop informarea utilizatorilor despre aceste aspecte.

Site-ul este deținut de Escape The Ordinary C & R SRL, persoană juridică cu datele de identificare indicate la pct. 1 de mai jos (denumită în continuare ETO sau Societatea ).

Rolul Platformei este acela de a pune în legătură persoanele interesate de ieșiri în aer liber cu caracter sportiv care achită costul indicat pe Platformă (denumit individual, în continuare, Beneficiarul Final sau Clientul ), cu cei care sunt au un profil completat pe Move Mountains și dețin ceritificare de ghid turistic (conform badge-ului special indicat la profilul său de pe Platformă), de ghid montan turistic (conform badge-ului special indicat la profilul său de pe Platformă) sau care sunt pasionați la rândul lor de activități sportive și care au experiență în acest domeniu turistic (denumit individual în continuare, generic, Instructorul ) - Coordonatorul și Beneficiarul Final, împreună, vor fi denumiți în continuare, generic, Utilizatorul.

În considerarea celor de mai sus, subliniem faptul că Move Mountains nu are rolul de a organiza activități pentru Beneficiarul Final, de a verifica modul în care acestea sunt organizate de Instructor și nici de a oferi suport Clientului sau Instructorului în acest sens (suportul tehnic oferit de Societate vizează strict modul în care funcționează și în care va fi folosită Platforma, potrivit prezentelor Termeni și Condiții). Toate demersurile asumate de ETO sunt indicate expres în cele ce urmează.

Prin utilizarea Site-ului în continuare, admiteți că ați luat la cunoștință și agreați Politică de cookie , Politica de protecția datelor , dar și acestor Termeni și condiții.

CUPRINS

 1. Identificarea societății
 2. Date de contact
 3. Acceptul Utilizatorului cu privire la aplicarea Termenilor și condițiilor
 4. Încheierea contractului. Transmiterea confirmării
  1. ÎN CAZUL INSTRUCTORULUI:
   1. Momentul încheierii contractului
   2. Obligații Instructorului anterior încheierii contractului
   3. Obligațiile Instructorului după încheierea contractului
   4. Preț. Dreptul de retragere al Instructorului
   5. Restricționarea accesului Instructorului pe Platformă
  2. ÎN CAZUL CLIENTULUI:
   1. Momentul încheierii contractului cu Clientul
   2. Obligații Clientului anterior încheierii contractului
   3. Obligațiile Clientului după încheierea contractului
   4. Preț. Dreptul de retragere al Clientului
   5. Restricționarea accesului Clientului pe Platformă
 5. Răspunderea
  1. Răspunderea Societății
  2. Răspunderea Instructorului
  3. Răspunderea Clientului și a participantului
 6. Dreptul de autor al Societății
 7. Forța majoră
 8. Date personale
 9. Colectarea de date
 10. Modificarea condițiilor aplicabile
 11. Site-uri/Aplicații terțe
 12. Securitate
 13. Confidențialitate
 14. Dreptul aplicabil
 15. Soluționarea diferendelor
 16. Dispoziții finale

1. Identificarea societății

Escape The Ordinary C & R SRL (denumită în continuare Societatea )

Sediu: România, județ Caraș-Severin, Reșița, str. Corvin Ion, bl. c9, sc. 1, et. 5, ap. 21

Nr. de înregistrare ORC J11/543/2020

CUI 43296890

Email: [email protected]

2. Date de contact

Datele de contact pe care Utilizatorul le poate folosi pentru a transmite oricare cereri, notificări sau sesizări privitoare la Termeni și condiții, Politica de protecția datelor, Politica de cookie , precum și cu orice alte informații publicate pe Site, politici sau operațiuni efectuate de Societate, sunt indicate la pct. 1 de mai sus.

Termenul în care ETO va transmite un răspuns este de cel mult 30 zile de la primirea solicitării.

3. Acceptul Utilizatorului cu privire la aplicarea Termenilor și condițiilor

Acești termeni și condiții sunt asumați de Societate, dar și de Utilizator (adică de dumneavoastră – în calitate de Instructor sau de Beneficiar Final).

În consecință, folosirea Move Mountains de către Utilizator, implică automat acceptarea tuturor celor prevăzute mai jos și a politicilor la care se face trimitere (acolo unde legea nu obligă la efectuarea unor demersuri suplimentare pentru exprimarea unui accept), precum și asumarea obligației că acesta deține dreptul și capacitatea liberă și deplină de a accesa Move Mountains, de a-și crea și completa contul și de la organiza și efectua activitățile oferite (în cazul Instructorului), respectiv de a participa la acestea cu toate consecințele aferente și de a achita prețul (în cazul Clientului).

DACĂ TOTUȘI NU ACCEPTAȚI SAU NU AGREEAȚI ÎN TOT TERMENII ȘI CONDIȚII SAU CELELALTE POLITICI AFIȘATE, VĂ RUGĂM SĂ NU UTILIZAȚI MOVE MOUNTAINS, SĂ NU VĂ CREAȚI UN CONT (ÎN CAZUL INSTRUCTORULUI), SĂ NU ACHIZIȚIONAȚI PACHETELE OFERITE DE COORDONATOR FOLOSIND PLATFORMA (ÎN CAZUL BENEFICIARULUI FINAL) ȘI SĂ NU VĂ ABONAȚI LA NEWSLETTERS.

4. Încheierea contractului. Transmiterea confirmării

4.1 ÎN CAZUL INSTRUCTORULUI:

4.1.1 Momentul încheierii contractului

La crearea contului de Instructor pe Platformă se încheie contractul cu Societatea.La primirea confirmării legate de încasarea prețului de la Societate, din partea unui Client, se încheie contractul cu respectivul Client.

4.1.2 Obligații Instructorului anterior încheierii contractului

Pentru etapa de verificare prealabilă derulată de ETO, anterior creării contului de Instructor:

 • transmiterea către ETO a unei informări privitoare la experiența avută în domeniul vizat de Platformă și de clarificări suplimentare sau dovezi solicitate de ETO cu privire la cele indicate în acea informare, dacă va fi cazul;

 • transmiterea oricaror eventuale certificări oficiale deținute cu privire la experiența avută în domeniul vizat de Platformă și de clarificări suplimentare solicite de ETO dacă va fi cazul. În baza documentelor de certificare și a eventualelor clarificări oferite, ETO va decide tipul badge-ului acordat pe Move Mountains respectivului Utilizator, iar această decizie nu va fi contestată de Instructor. În lipsa unor atare certificări sau a unor clarificări mulțumitoare pentru ETO, Instructorul nu va avea niciun badge atașat profilului său pe Platformă sau i se va putea respinge cu totul cererea de înregistrare pe Platformă; Pentru Instructorul acceptat de ETO după verificarea prealabilă, care își poate crea cont de Instructor pe Platformă:

 • completarea tuturor rubricilor marcate în formularul aferent de pe Platformă, ca fiind obligatorii pentru crearea contului de Coordonator

 • acceptarea celor două check box-uri de la finalul formularului de creare cont de Instructor, aferente prezentelor Termeni și Condiții și Politicii de protecția datelor Afișarea de anunțuri pe Platformă și obținerea deci a calității de Instructor, nu se poate face fără crearea unui cont în acest sens, cu respectarea celor amintite mai sus.După crearea contului de Instructor, se pot publica anunțuri pentru activitățile organizate.

4.1.3 Obligațiile Instructorului după încheierea contractului
 • Indicarea tuturor elementelor ce ar putea fi importante pentru Client, în anunțul aferent fiecărui pachet oferit, astfel încât Beneficiarul Final să poată lua o decizie informată (inclusiv dar nelimitat la: serviciile oferite, perioada vizată, numărul minim și maxim de participanți dacă este cazul, condiții prealabile ce trebuie îndeplinite de participant pentru a beneficia de respectivul pachet precum experință, vârstă minimă, echipament necesar, unitate de cazare dacă este cazul, prețul total și dacă se dorește)

 • Oferirea de clarificări complete legate de pachetul oferit, la solicitarea expresă a Societății sau a unui Client, în cel mai scurt timp posibil

 • Oferirea celor indicate în anunțul afișat pe Platformă, întocmai cu cele asumate prin acesta și la cel mai ridicat nivel de profesionalism și asigurarea faptului că toți colaboratorii (dacă este cazul, precum: unitățile de cazare, firmele de transport, firmele ce furnizează echipamente) și angajații săi își asumă acest lucru și îl respectă.

 • Administrarea contului său de Instructor cu bună credință și respectarea regulilor Move Mountains (spre exemplu obținerea unei certificări ulterioare creării contului, nu va fi uploadată automat de Instructor, ci transmisă Societății spre verificare și aprobare prealabilă)

 • Neanularea unui pachet deja afișat pe Platformă după încasarea de către Societate a prețului aferent de la primul Client, respectiv de la ultimul Client necesar pentru atingerea numărului minim de participanți (dacă există o asemenea limită minimă indicată în anunț). Societatea va anunța Instructorul imediat ce demersurile antemenționate sunt îndeplinite.

 • Ștergerea de pe Platformă, cât mai curând posibil, a anunțurilor anulate cu respectarea prezentelor Termeni și Condiții (situație de excepție reglementată la art. 4.1 lit. d - dreptul de retragere al Instructorului)

 • Afișarea mesajului mesajului 'Echipă completă' după primirea unei informări din partea Societății cu privire la faptul că a încasat prețul total al pachetului de la numărul maxim de participanți indicat în anunț (dacă a fost specificat o astfel de limită maximă)

 • Neacceptarea unei persoane a cărui imposibilitate de accesare a pachetului oferit este vădită (spre exemplu persoane care din cauza stării de sănătate evident precare sau a lipsei echipamentului adecvat, nu pot urca pe traseul montan vizat sau care ar pune prin aceasta în pericol pe ceilalți participanți). Pentru claritate, se precizează că obligația de neprimire a participanților de către Instructor vizează strict situațiile extrem de evidente, ce pot fi observate cu ochiul liber, de orice persoană rezonabilă.

 • Efectuarea tuturor demersurilor de suport necesare în vederea soluționării** de către ETO, pe cale amiabilă, a oricărui diferend** apărut între Instructor și participant (inclusiv dar nelimitat la oferirea de clarificări și dovezi solicitate de ETO)

 • Asigurarea confidențialității informațiilor la care au acces prin intermediul Platformei, cu privire la participanți

 • Neprelucrarea datelor participanților în niciun alt scop decât derularea pachetului ales de aceștia (inclusiv nefolosirea pe platformele de social media ale Instructorului, de fotografii făcute în cadrul activității cu participanții, dacă aceștia nu și-au dat consimțământul în acest sens) sau fără respectarea legislației aplicabile prelucrării datelor cu caracter personal

4.1.4 Preț. Dreptul de retragere al Instructorului

Instructorul care are cont pe Platformă, va datora Societății valoarea comisionului. Astfel, Instructorul va indica un preț al pachetului de activitate în anunțul de pe Site, acesta incluzând și valoarea comisionului ETO. La acel preț se va adăuga o taxă fixă de 3 lei per achiziție. ETO va emite factura Clientului în numele Instructorului și va efectua demersurile pentru încasarea sumei. În cazul în care nu ne aflăm în situațiile de excepție indicate limitativ în cele mai jos, în care Societatea restituire întregul preț către Client (mai puțin taxa fixă de 3 lei per achiziție care nu e rambursabilă), ETO va transfera în contul Intructorului diferența dintre prețul total achitat de Client și comisionul Societății plus taxa fixă de 3 lei per achiziție (reprezentând costul pachetului oferit de Instructor) în termen de cel mult 7 (șapte) zile lucrătoare de la momentul finalizării activității. Valoarea comisionului ETO va fi prevăzut procentual în contractul dintre Societate și Instructor, urmând să fie parte din prețul total indicat în factura emisă Clientului (prețul total va fi format din taxa fixă plus o sumă paușală reprezentând costul serviciilor Instructorului și cel al comisionului ETO)pentru Instructor.

Restituirea prețului către Client:

 • În cazul în care ulterior efectuării celor indicate în pachet, Societatea va primi plângeri de la cel puțin doi participanți cu privire la chestiuni grave întâmplate cu respectiva ocazie, ce depind direct sau indirect de o acțiune sau inacțiune a Instructorului (ori a angajaților/colaboratori acestuia), ETO va solicita clarificări Instructorului iar acesta le va oferi în cel mult 2 zile lucrătoare. ETO va analiza informațiile primite de la cei implicați și va decide în cel mult 7 zile de la primirii informațiilor de la persoanele implicate, cu informarea ulterioară a acestora, dacă plângerea Clientului este sau nu justificată, iar în caz afirmativ, restituirea întregului preț achitat de acesta pentru pachet mai puțin taxa fixă de 3 lei per achiziție care e nerambursabilă (așadar inclusiv comisionul său și prețul serviciilor prestate neconform de Instructor, minus taxa fixă amintită) se va face în cel mult 7 zile de la adoptarea deciziei. Instructorul declară că nu va contesta decizia ETO în acest sens și nu va pretinde niciun fel de preț sau daune de la Societate sau de la Client în contextul amintit. De asemenea, sub sancțiunea unor penalități conform contractului, Instructorul se obligă să achite ETO în termen de cel mult 7 zile de la data la care decizia Societății îi e transmisă, valoarea comisionului pe care Societatea a fost obligată să îl restituie participantului nemulțumit în contextul amintit.

 • Prin excepție de la interdicția Instructorului de anulare a unui pachet afișat pe Platformă după încasarea de către Societate a prețului aferent de la primul Client, respectiv de la ultimul Client necesar pentru atingerea numărului minim de participanți (dacă există o asemenea limită minimă indicată în anunț), în cazul în care

(i) din motive obiective (precum cele ce țin de sănătatea Instructorului care îl împiedică să deruleze activitatea la nivelul agreat, sau cele ce țin de sănătatea unei persoane apropiate Instructorului) Instructorul nu mai poate participa la respectiva activitateși(ii) informează despre acest fapt Societatea, cu oferirea de dovezi clare, cu cel puțin 5 zile anterior datei activitățiiși(iii) ETO confirmă faptul că într-adevăr motivele sunt justificate (decizia de refuz a ETO nu va fi contestată de Instructor) – analiza efectuată de ETO nu va dura mai mult de 7 zile de la primirea informațiilor din partea Instructorului,Societatea va afișa mesajul 'Pachet anulat' la anunțul în cauză iar Instructorul îl va șterge cât mai curând posibil (cu acordul prealabil al ETO în condițiile prevâzute în această secțiune, și Instrucroul va putea anula o activitate din contul său) și va restitui Clientului întreaga sumă încasată de la acesta cu oferirea unei explicații în acest sens, în cel mult 7 zile de la adoptarea deciziei de anulare a pachetului de către ETO. Prezenta clauză reglementează dreptul de retragere al Instructorului. Neîndeplinirea oricăreia dintre condițiile anterior menționate la lit. (i) – (iv) va conduce la obligarea Instructorului la suportarea oricăror daune astfel generate Societății (conform paragrafului de mai jos) și Clientului, nu doar la neîncasarea prețului aferent serviciilor sale .

 • Sub sancțiunea unor penalități conform contractului, în cazul în care activitatea nu poate avea loc deși ETO va concluziona că nu sunt îndeplinite condițiile de mai sus pentru anularea unei activități, deoarece Instructorul nu îi va comunica în termen de 1 zi lucrătoare de la momentul la care află de decizia Societății, numele unui înlocuitor care are cel puțin același nivel de experiență și certificări ca și Instructorul, acesta din urmă se obligă să achite ETO în termen de cel mult 7 zile de la data la care decizia Societății îi e transmisă, valoarea comisionului pe care Societatea a fost obligată să îl restituie participanților înscriși până la data anulării. Exercitarea dreptului de retragere al Clientului , așa cum este acesta reglementat la art. 4.2 lit. d.
4.1.5 Restricționarea accesului Instructorului pe Platformă

Societatea va putea decide oricând anularea sau suspendarea contului unui Instructor pe Platformă și restricționarea accesului său. Motivele ce pot sta la baza unei astfel de decizii sunt obiective, precum cele ce urmează:

 • determinarea ETO la restituirea prețului către Client potrivit celor de mai sus, de mai mult de 2 ori în decurs de 12 luni
 • încălcarea în orice mod a prezentelor Termeni și a condiții sau a contractului încheiat între Instructor și Societate
 • erori în funcționarea Platformei
 • decizii interne legate de activitatea ETO

4.2 ÎN CAZUL CLIENTULUI:

4.2.1 Momentul încheierii contractului cu Clientul

La achitarea prețului unui pachet oferit de un Instructor prin intermediul Platformei, așa cum este acesta indicat la fiecare anunț, se încheie contractul. Serviciile oferite de Societate în cadrul acestui contract sunt strict de intermediere, de mijlocire a cererii de clarificare prealabile achiziționării sau plângeri cu privire la un pachet al Instructor, precum și de restituire a sumelor plătite de Client în cazurile de excepție prevăzute la art. 4.1 lit. d respectiv la art. 4.2 lit. d, potrivit celor indicate în preambului prezentelor Termeni și condițiile, obligația de prestare conformă a celor asumate prin anunț revenind Instructorului iar nu lui ETO.

4.2.2 Obligații Clientului anterior încheierii contractului

Clientul poate să acceseze Site-ul și să achiziționeze oricare dintre pachetele oferite de un Instructor, fără a-și crea un cont pe Platformă și fără a fi obligat la achiziționarea vreunui pachet oferit de vreun Instructor. Așadar, crearea unui cont nu va conduce automat la încheierea unui contract cu Societatea sau cu un Instructor, însă va conferi marele avantaj de a nu fi necesară recompletarea formularului extins de comandă la fiecare achiziție a unui pachet, ci doar logarea la cont (chair cu posibilitatea de păstrare a logării pentru sesiunile utlerioare). Se va considera că Beneficiarul Final a transmis o comandă concretă de achiziție a unui pachet oferit de un Instructor la momentul apăsării la final a butonului "Finalizează comanda", fiind astfel asumată obligația de plată imediată a prețului total indicat în sumarul comenzii. Înainte de trimiterea comenzii concrete, Clientul poate oricând să vizualizeze și / sau să modifice datele trimise, să identifice eventualele erori de la momentul introducerii și să le corecteze înainte de plasarea comenzii prin apăsarea pe butonul de comandă. După apăsarea butonului de comandă de către Client, acesta nu va mai putea anula comanda făcută și va fi obligat la plata prețului total al pachetului dorit, potrivit celor indicate pe Platformă și în sumarul comenzii. Nașterea obligației Instructorului de a oferi cele indicate în anunțul pachetului achiziționat de Client, are loc după efectuarea de către acesta din urmă a tuturor demersurilor obligatorii indicate mai jos:

 • completarea tuturor rubricilor marcate în formularul de comandă aferent pachetului dorit de pe Platformă

 • acceptarea celor trei check box-uri de la finalul formularului de creare cont de Instructor, aferente prezentelor Termeni și Condiții și Politicii de protecția datelor

 • plata și încasarea de către ETO a prețului total indicat în sumarul de comandă, respectiv al încasării acelui preț de la ultima persoană din numărul minim de participanți necesar pentru derularea activității

4.2.3 Obligațiile Clientului după încheierea contractului
 • Solicitarea de clarificări complete legate de pachetul dorit, cu indicarea tuturor detaliilor necesare, anterior achitării prețului total, folosind datele de contact ale Societății indicate la pct. 1 de mai sus

 • Administrarea contului său de Client cu bună credință și respectarea regulilor Move Mountains

 • Achiziționarea unui pachet doar pentru participanți care îndeplinesc condițiile indicate în anunțul Instructorului și respectarea tuturor cerințelor expres prevăzute acolo (nu va fi respectată această obligație dacă, spre exemplu, din cauza stării de sănătate evident precare, a vârstei sau a lipsei echipamentului adecvat, participantul nu pot urca pe traseul montan vizat sau care ar pune prin aceasta în pericol pe ceilalți participanți). Persoana care se prezintă la locația aferentă pachetului în calitate de participant este singura responsabilă de îndeplinirea cerințelor indicate în anunț și își asumă răspunderea deplină în acest sens, nici Societatea și nici Instructorul nefiind obligați să efectueze verificări extensive în acest sens (obligația de neprimire a participanților de către Instructor vizează strict situațiile extrem de evidente, ce pot fi observate cu ochiul liber, de orice persoană rezonabilă)

 • Achitarea prețului total al pachetului pentru care s-a apăsat butonul "Finalizează comanda" , folosind un card bancar personal sau al unei persoane care și-a exprimat acordul în acest sens. Nici Societatea și nici Instructorul nu sunt datori să verifice dacă respectivul acord a fost într-adevăr obținut de la titularului cardului bancar.

  Prețul total include:

  1. prețul serviciilor oferite de Instructor, inclusiv orice alte costuri indicate de acesta în anunțul pentru activitatea achiziționată ca fiind incluse. Prețul acestor servicii va include și comisionul aplicat de ETO; și
  2. taxa fixă aplicată de ETO pentru procesarea comenzii în cuantum de 3 lei/achiziție.
 • Participarea la activități cu respectarea celorlalți participanți, a Instructorului, angajaților și colaboratorilor acestuia precum și a oricăror alți terți, acționând cu bună cuviință, respect și bun simț

 • Respectarea în tocmai a tuturor indicațiilor Instructorului, a angajaților și colaboratorilor acestuia

 • Efectuarea tuturor demersurilor de suport necesare în vederea soluționării** de către ETO, pe cale amiabilă, a oricărui diferend** apărut între participant și Instructor în timpul sau ulterior activității (inclusiv dar nelimitat la oferirea de clarificări și dovezi solicitate de ETO)

 • Asigurarea confidențialității informațiilor la care au acces cu privire ceilalți

 • Neprelucrarea datelor celorlați participanți în alt scop decât activitatea exclusiv personală sau domestică

 • Nesolicitarea unor restituiri de preț sau alte sume în alte cazuri decât cele indicate limitativ la art. 4.2 lit. d și în limitele răspunderii indicate la art. 5

4.2.4 Preț. Dreptul de retragere al Clientului

Clientul va datora prețul total indicat în fiecare anunț și în sumarul comenzii, fiind format din valoarea serviciilor oferite de Instructor în respectivul pachet (incluzând comisionul Societății). Valoarea comisionului ETO va fi prevăzut procentual în contractul dintre Societate și Instructor. Nu se aplică alte comisioane cum sunt cele bancare și nici alte sume adiționale. Prețul va fi datorat de Client după apăsarea butonului "Finalizează comanda" și se va plăti prin indicarea datelor de card prin platforma Twispay. Astfel, este necesar ca Beneficiarul Final să completeze un formular de plată cu informațiile despre cardul cu care se face plata, în pagina securizata a procesatorului de plăți.Clientul nu se mai poate retrage după viramentul către ETO a prețului total al pachetului și nu are dreptul de restituirea acestuia decât în cazurile indicate limitativ în cele de mai jos. Prin excepție în cazul în care: (i) din motive obiective (precum cele ce țin de sănătatea participantului care îl împiedică să ia parte la activități sau să obțină și să folosească echipamentul obligatoriu), participantul nu mai poate lua parte la respectiva activitateși(ii) participantul informează Societatea despre situația respectivă, cu oferirea de dovezi clare, cu cel puțin 72 de ore anterior datei activitățiiși(iii) ETO confirmă faptul că într-adevăr motivele sunt justificate (decizia de refuz a ETO nu va fi contestată de Client, participant sau Instructor) și(iv) pachetul achiziționat nu conținea un număr minim de participanți sau ajungerea la acest număr nu este influențată de eliberarea unui locse va restitui Clientului întreaga sumă încasată de la acesta în cel mult 7 zile de la data luării deciziei de restituire de către ETO, iar durata analizei efectuate de ETO în acest sens nu va fi mai lungă de 7 zile de la momentul la care a primit informațiile solicitate participantului și Instructorului. Prezenta clauză reglementează dreptul de retragere al Clientului. Neîndeplinirea oricăreia dintre condițiile anterior menționate la lit. (i) – (iv) va conduce la refuzul de restituire a prețului achitat de Client (nici măcar rambursarea parțială) .** Restituirea prețului către Client:**

 • În cazul în care ulterior efectuării celor indicate în pachet, Societatea va primi plângeri de la cel puțin doi participanți cu privire la chestiuni grave întâmplate cu respectiva ocazie, ce depind direct sau indirect de o acțiune sau inacțiune a Instructorului (ori a angajaților/colaboratori acestuia), ETO va solicita clarificări Instructorului iar acesta le va oferi în cel mult 2 zile. ETO va analiza informațiile primite de la cei implicați și va decide în cel mult 7 zile de la data primirii informațiilor din partea celor implicați, dacă plângerea participantului este sau nu justificată cu informarea celor implicați. În caz afirmativ, Societatea va decide restituirea întregului preț achitat de Client pentru pachet (așadar inclusiv comisionul său și prețul serviciilor prestate neconform de Instructor) și va efectua viramentul în cel mult 7 zile de la data adoptării hotărârii. Participantul (și Clientul) declară că nu va contesta decizia ETO în acest sens și nu va pretinde niciun fel de daune de la Societate. Orice eventuale prejudicii vor fi recuperate direct de la Instructor, Societatea neavând nicio implicare în acest sens în afara obligației de restituire a prețului achitat de Beneficiarul Final

 • Prin excepție de la interdicția Instructorului de anulare a unui pachet afișat pe Platformă după încasarea de către Societate a prețului aferent de la primul Client, respectiv de la ultimul Client necesar pentru atingerea numărului minim de participanți (dacă există o asemenea limită minimă indicată în anunț), în cazul în care, din motive obiective (precum cele ce țin de sănătatea Instructorului care îl împiedică să deruleze activitatea la nivelul agreat, sau cele ce țin de sănătatea unei persoane apropiate Instructorului), Instructorul nu mai poate participa la respectiva activitate, acesta va informa fără întârziere Societatea, iar dacă ETO confirmă faptul că într-adevăr motivele sunt justificate (decizia ETO nu va fi contestată de Client și se va adopta în cel mult 7 zile de la primirea informațiilor în acest sens) va afișa mesajul 'Pachet anulat' la anunțul în cauză. Instructorul va șterge acel anunț cât mai curând posibil și va restitui Clientului întreaga sumă încasată de la acesta cu oferirea unei explicații în acest sens în cel mult 7 zile de la adoptarea hotărârii. Prezenta clauză reglementează dreptul de retragere al Instructorului. Orice eventuale prejudicii vor fi recuperate direct de la Instructor, Societatea neavând nicio implicare în acest sens în afara obligației de restituire a prețului achitat de Beneficiarul Final

 • Exercitarea dreptului de retragere al Clientului potrivit celor de mai sus.

Restituirea prețului nu va avea loc în cazul în care participantul se prezintă la locație pentru accesarea pachetului achiziționat (de el însuși sau o altă persoană pentru el), însă nu îndeplinește cerințele indicate în anunțul Instructorului. Astfel, participantul este obligat să aibă în vedere cerințele aferente pachetului și își asumă respectarea lor, iar în plus Instructorul este obligat să nu accepte participarea niciunei persoane a cărui imposibilitate de accesare a pachetului oferit este vădită (spre exemplu persoane care din cauza stării de sănătate evident precare sau a lipsei echipamentului adecvat, nu pot urca pe traseul montan vizat sau care ar pune prin aceasta în pericol pe ceilalți participanți).De asemenea, Clientul înțelege faptul că ETO acceptă uploadarea de către Instructor a celor afișate pe profil, respectiv acordarea de badge-uri Instructorului ce dispune de certificări, doar în baza informațiilor furnizate de acesta, neefectuând demersuri suplimentare de verificare. Astfel, responsabil de realitatea celor indicate pe profilul Instructorului este doar acesta, iar nu Societatea și nu va solicita restituirea prețului achitat pentru un pachet dacă va constata că informațiile afișate pe profilul Instructorului nu sunt corecte sau complete.

4.2.5 Restricționarea accesului Clientului pe Platformă

Societatea va putea decide oricând anularea sau suspendarea contului unui Client pe Platformă și restricționarea accesului său. Motivele ce pot sta la baza unei astfel de decizii sunt obiective, precum cele ce urmează:

 • achiziționarea de pachete pentru participanți care nu îndeplinesc condițiile indicate în anunțul Instructorului și/sau nu se respectă toate cerințelor expres prevăzute acolo, iar această situație se repetă de mai mult de 2 ori în decurs de 12 luni
 • purtarea inadecvată în raport cu Societatea, Instructorul, angajații sau colaboratorii lui, cu alți participanți la activități sau persoane terțe aflate la locația unde se derulează activitățile (precum folosirea de limbaj licențios, lipsit de respect sau bun simț)
 • nerespectarea instrucțiunilor Instructorului pe parcursul activității, dacă acest fapt pune sau ar putea să pună în pericol respectivul participant, pe Instructor, pe orice alt terț sau bunurile acestora
 • erori în funcționarea Platformei
 • decizii interne legate de activitatea ETO

5. Răspunderea

5.1 Răspunderea Societății

Societatea face eforturi permanente pentru a păstra acuratețea informațiilor afișate pe Platformă.

Cu toate acestea, precizăm că există riscul unor schimbări intempestive generate de decizii ale autorităților competente sau de legislația aplicabilă, care pot genera printre altele, obligația ETO de a solicita Utilizatorului date adiționale sau clarificări, iar Utilizatorul vor răspunde prompt unor astfel de cereri.

De asemenea, Societatea face o verificară sumară a documentelor transmise de Instructor în etapa de analiză și concluzionează dacă permite sau nu crearea contului, respectiv ce tip de badge poate atașa (dacă este cazul), strict în baza respectivelor informații. Astfel, ETO nu va efectua verificări suplimentare și nici nu își asumă vreo răspundere cu privire la realitatea calificărilor Instructorului.

ETO nu va acționa în niciun caz în calitate de garant al Instructorului și nici de agent sau angajat al acestuia. Astfe, rolul Platformei este acela de a pune în legătură persoanele interesate de ieșiri în aer liber cu caracter sportiv care achită costul indicat pe Platformă (Beneficiarul Final), cu cei care sunt au un profil completat pe Move Mountains (Instructorul).

În considerarea celor de mai sus, subliniem faptul că Move Mountains nu are rolul de a organiza activități pentru Beneficiarul Final, de a verifica modul în care acestea sunt organizate de Instructor și nici de a oferi suport Clientului sau Instructorului în acest sens (suportul tehnic oferit de Societate vizează strict modul în care funcționează și în care va fi folosită Platforma, potrivit prezentelor Termeni și Condiții). În acest context, Societatea se va limita la:

 • afișarea pe Platformă a pachetelor indicate de Instructor, potrivit indicațiilor acestuia
 • asigurarea cadrului necesar alegerii pachetului dorit de către Client, inclusiv prin transmiterea către Instructor a oricăror nelămuri prealabile avute de Client și transmiterea răspunsului primit de la Instructor către respectivul Beneficiar Final
 • încasarea prețului aferent pachetului dorit de Client și virarea părții din acesta care reprezintă costul serviciilor către Instructor, cu reținerea comisionului ETO
 • întocmirea și transmiterea facturilor fiscale pentru Instructor
 • ștergerea de pe Platformă, cât mai curând posibil, a anunțurilor anulate de Instructor (situație de excepție reglementată la art. 4.1 lit. d)
 • afișarea mesajului mesajului 'Echipă completă' după încasarea prețului total al pachetului de la numărul maxim de participanți indicat în anunț (dacă a fost specificată o astfel de limită maximă)
 • soluționarea diferendelor apărute între participant și Instructor
 • soluționarea cererilor Instructorului de exercitare a dreptului de retragere raportat la art. 4.1 lit. d
 • soluționarea cererilor Utilizatorului de exercitare a dreptului de retragere și de restituire a prețului raportat la art. 4.1 lit. d
 • restricționarea accesului pe Platformă conform art. 4.1 lit. e, respectiv art. 4.2 lit. e
 • depunerea eforturilor în vederea îndeplinirii scopului Platformei indicat în preambulul prezentelor Termeni și condiții;
 • depunerea eforturilor în vedere asigurării funcționării la nivel acceptabil a Platformei;
 • comunicarea automată a linkurilor necesare obținerii unei noi parole la contul de utilizator, în cazul în care Utilizatorul a uitat vechea sa parolă.

Așadar, Societatea va răspunde strict pentru demersurile prevăzute limitativ în cele de mai sus. Pentru evitarea oricărui dubiu, se subliniează faptul că Beneficiarul Final va putea lua măsuri directe față de Instructor sau alte persoane culpabile de prejudiciul suferit (material și/sau moral), fără ca Societatea să fie implicată în alt mod decât derularea procedurii de restituire a prețului conform art.4.2 lit. d. Astfel, Societatea nu oferă nicio garanție și nu este răspunzătoare cu privire la aspecte precum cele ce țin de:

 • existența unor obligații legale suplimentare pentru Utilizator în vederea organizării și coordonării activităților (în cazul Instructorului), respectiv în vederea participării la activitățile achiziționate (în cazul Clientului)
 • corectitudinea informațiile indicate pe profilul Instructorului , acesta din urmă fiind unic și direct responsabil de indicarea unor informații corecte și complete
 • corectitudinea informațiile indicate în anunțul Instructorului , acesta din urmă fiind unic și direct responsabil de indicarea tuturor cerințelor ce trebuiesc îndeplinite pentru derularea în condiții optime și de siguranță a activităților
 • respectarea obligațiilor de către Instructor potrivit anunțului afișat pe Platformă, acesta din urmă fiind unic și direct responsabil
 • modul de desfășurare a activităților , inclusiv siguranța și securitatea bunurilor și a persoanelor implicate, Instructorul fiind unic și direct responsabil
 • conduita conformă a Instructorului, angajaților și colaboratorilor săi ori a altor participanți
 • practicile autoritățile competente
 • compatibilitatea Platformei cu echipamentul hard și soft folosit de Utilizator
 • efectele folosirii Platformei (inclusiv dar nelimitat la generarea de viruși)
 • funcționarea continuă, deplină și fără probleme a Platformei

LIMITAREA PECUNIARĂ A RĂSPUNDERII:

Indiferent de motivul pentru care se solicită atragerea răspunderii Societății de către Client sau de către Instructor (alte persoane terțe cum sunt colaboratorii Instructorului nu pot să atragă direct răspunderea ETO sau să emită vreo pretenție față de Societate), valoarea sumelor ce ar putea fi datorate de ETO, este limitată la valoarea comisionului plătit de Client pentru pachetul în considerarea căruia a fost generat prejudiciul.

Răspunderea Instructorului

Instructorul răspunde în fața Societății și a Clientului/participantului la activități, pentru toate prejudiciile directe sau indirecte cauzate prin încălcarea oricăror obligații ce reies din prezentele Termeni și condiții sau din contractul comercial încheiat separat cu ETO.

Astfel , Instructorul este unic și direct responsabil pentru demersuri precum:

 • indicarea de informații corecte și complete în etapa de analiză a exeperienței și certificărilor obținute, precum și orice clarificări solicitate de ETO
 • indicarea de informații corecte și complete pe profilul său , cu informarea ETO în cazul în care apar orice modificări și obținerea acordului Societății pentru efectuarea amendamentelor
 • transmiterea imediată a clarificărilor solicitate de ETO, la cererea unui Client, anterior achiziționării unui pachet
 • indicarea de informații corecte și complete în anunțurile publicate pe Platformă, astfel încât activitățile să se deruleze încondiții optime și de siguranță cu privire la participanți, angajați, colaboratori, terțe persoane, precum și bunurile lor
 • respectarea obligațiilor potrivit anunțului afișat pe Platformă
 • efectuarea tuturor demersurilor necesare pentru asigurarea siguranța și securitatea bunurilor și a persoanelor implicate în activități
 • asigurarea conduitei conforme a Instructorului, angajaților și colaboratorilor săi ori a altor participanți
 • administrarea contului său de Instructor cu bună credință și respectarea regulilor Move Mountains
 • neanularea unui pachet deja afișat pe Platformă după încasarea de către Societate a prețului aferent de la primul Client, respectiv de la ultimul Client necesar pentru atingerea numărului minim de participanți (dacă există o asemenea limită minimă indicată în anunț), însă în cazul îndeplinirii condițiilor de excepție pentru anulare, Instructorul va asigura ștergerea de pe Platformă, cât mai curând posibil, a anunțurilor anulate
 • afișarea mesajului mesajului 'Echipă completă' după primirea unei informări din partea Societății cu privire la faptul că a încasat prețul total al pachetului de la numărul maxim de participanți indicat în anunț (dacă a fost specificat o astfel de limită maximă). Alternativ, ETO vaputea asigura colorarea automată în gri a anunțului imediat ce numărul maxim de locuri a fost ocupat.
 • acceptarea la activități doar a persoanelor care îndeplinesc condițiile din anunț (refuzul acceptării unei persoane a cărui imposibilitate de accesare a pachetului oferit este vădită)
 • asigurarea confidențialității informațiilor participanților și prelucrarea datelor lor cu respectarea legislației aplicabile prelucrării datelor cu caracter personal
 • exercitarea dreptului de retragere în limitele indicate la art. 4.1 lit. e
 • necontestarea deciziilor adoptate de ETO potrivit celor indicate în prezentele Termeni și condiții (precum cele vizând diferendele apărute cu unii participanți și restituirea prețului către Client) și asigurarea suportului pentru adoptarea unui decizii de către Societate prin oferirea de clarificări și dovezi
 • solicitarea de pretenții și despăgubiri în limitele prevăzute în prezentele Termeni și condiții

Răspunderea Instructorului potrivit celor de mai sus este atrasă și în cazul în care acțiunea/inacțiunea cauzatoare de prejudicii este efectuată de un angajat sau colaborator al său.

5.3 Răspunderea Clientului și a participantului

Clientul** este unic și direct responsabil pentru:**

 • alegerea pachetului dorit
 • solicitarea tuturor informațiilor necesare luării unei decizii de achiziție informate, folosind datele de contact ale Societății indicate la pct. 1 de mai sus
 • administrarea contului său de Client cu bună credință și respectarea regulilor Move Mountains
 • asumarea obligațiilor de către Client se face deplin și în mod liber și fără a fi necesare aprobări prealabile din partea unui terț
 • efectuarea plății prețului folosind cardul bancar
 • participarea efectivă la activitățile vizate de anunț, respectiv indicarea ca participant a unei alte persoane
 • respectarea tuturor cerințelor prevăzute în anunțul Instructorului pentru activitatea achiziționată (inclusiv cele referitoare la experiența participantului în astfel de activități, stare medicală, echipament necesar etc.)
 • respectarea întocmai a indicațiilor primite din partea Instructorului
 • siguranța și securitatea bunurilor pe durata activităților
 • asigurarea confidențialității informațiilor celorlați participanți la activități și a angajaților/colaboratorilor Instructorului și prelucrarea datelor lor cu caracter personal doar în scop privat sau domestic
 • exercitarea dreptului de retragere și solicitarea restituirii prețului achitat , în limitele indicate la art. 4.2 lit. e
 • necontestarea deciziilor adoptate de ETO potrivit celor indicate în prezentele Termeni și condiții (precum cele vizând diferendele apărute cu Instructorul și restituirea prețului către Client) și asigurarea suportului pentru adoptarea unui decizii de către Societate prin oferirea de clarificări și dovezi
 • solicitarea de pretenții și despăgubiri în limitele prevăzute în prezentele Termeni și condiții
 • alegerea, obținerea, configurarea și întreținerea echipamentelor folosite pentru accesarea Platformei
 • neinserarea de trimiteri și linkurile către Platformă, copierea/modificarea/transmiterea/publicarea/utilizarea în orice fel a informațiilor indicate în Platformă , fără permisiunea expresă, scrisă și prealabilă a Societății.
 • folosirea Platformei doar pentru activități licite și care nu încalcă drepturile terților, fără a efectua demersuri ce ar putea afecta integritatea Platformei sau a datelor cuprinse în aceasta (inclusiv dar nelimitat la virusare, ștergere sau modificare de informații, abuzuri electronice, fraudă, utilizare date personale fără drept).

6. Dreptul de autor al Societății

Societatea deține toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv dreptul de autor) asupra Site-ului, a denumirii acestuia ("Move Mountains" este marcă înregistrară la OSIM sub nr. ________) și asupra oricărei informații indicate pe Platformă (inclusiv dar nelimitat la descrierile pachetelor și politicile ETO).

Astfel, continuțul și designul Site-ului, precum și orice alt material având legatură cu Platforma, aparțin exclusiv și deplin Societății (Societatea este titulara dreptului de autor) și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală. În consecință, Utilizatorii nu vor acționa în niciun fel care ar putea aduce atingere drepturilor Societății și se obligă să nu folosească niciun semn sau denumire similară sau identică cu mărcile sau denumirile folosite de Societate pe Platformă (inclusiv dar nelimitat la "Move Mountains).

Societatea nu va fi în niciun caz responsabilă de vreo pierdere a folosinței, de contracte, date, fond comercial, venituri sau profituri (indiferent daca sunt considerate pretenții directe sau nu) sau orice pierdere, daună sau cheltuială suferită de utilizatori în baza sau în legatură cu drepturile aferente Platformei.

7. Forța majoră

Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor asumate, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, totală sau parțială, este cauzată de un eveniment de forță majoră. Părțile convin faptul că poate reprezenta un astfel de eveniment virusarea Site-ului sau a platformei IT ce stă în spatele acestuia din motive ce nu țin de o acțiune a Societății, nefiind necesar un certificat emis de o autoritate în acest sens, ci doar de informarea persoanelor afectate (informare se va face prin e-mail sau în contul de utilizator creat pe Platformă ori prin afișarea unui pop up pe Platformă). În măsura în care legislația aplicabilă datelor cu caracter personal prevede și alte obligații în astfel de cazuri, Societatea se va conforma respectivelor condiții legale.

8. Date personale

Sunt prelucrate date cu caracter personal raportat la:

 • obligațiile avute de Societate în raport cu Instructorii
 • obligațiile avute de Societate în raport cu Clienții și persoanele desemnate ca participant de aceștia
 • crearea și administrarea contului de utilizator (dacă acest demers este efectuat)
 • transmiterea de informări în scopul promovării produselor cu condiția obținerii acordului Utilizatorului acolo unde acesta este necesar conform legii („Abonare la newsletter")

Pentru informații extensive referitoare la modul în care astfel de date sunt prelucrate, este necesară studierea Politicii de protecția datelor.

9. Colectarea de date

Societatea colectează informații de la utilizatori în trei moduri principale: direct, din rapoartele traficului înregistrat de serverele care găzduiesc Platforma, precum și prin intermediul cookie-urilor.

 • informații obținute direct

Colectarea datelor se face la momentul accesării Platformei; cel al completării adresei de email în rubrica „Abonare la newsletter"; cel al creării și administrării contului de utilizator (inclusiv analiza documentelor necesare aprobării profilului de Instructor); și cel al completării rubricilor necesare pentru plasarea comenzii certe și efectuarea plății. Modul de prelucrare a se face conform celor indicate în Politica de protecția datelor.

 • informații obținute din raportul de trafic al serverului

Atunci când un site web este vizitat, utilizatorii dezvăluie automat anumite informații, cum sunt adresa de IP, ora vizitei, locul de unde a fost accesată Platforma.

Societatea, ca și alți operatori, înregistrează aceste informații și le prelucrează în acord cu Politica de protecția datelor.

 • informații obținute prin intermediul cookie-urilor

Platforma folosește cookie pentru o bună funcționalitate. În funcție de preferințele alese de Utilizator, se pot folosi și alte tipuri de cookie cu scopul de a facilita urmări preferințele, precum și datele de trafic, dar și de a promova anumite aspecte. Pentru mai multe detalii, este necesară revizuirea Politicii de cookie.

Trebuie de asemenea ca Utilizatorul să aibă în vedere faptul că ori de câte ori dezvăluie în mod voluntar informații personale în mediul de comunicare online (cum sunt forumurile online, paginile de socializare, grupurile de discuții), informația dezvăluită poate fi ușor colectată și folosită de persoane neautorizate.

DEȘI SOCIETATEA FACE TOATE DEMERSURILE REZONABILE IMPUSE DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ PENTRU A PROTEJA DATELE PERSONALE ALE UTILIZATORULUI, NU POATE ASIGURA SAU GARANTA SECURITATEA ORICĂRUI TIP DE INFORMAȚIE TRANSMIS. PRIN URMARE, TRANSMITEREA INFORMAȚIILOR SE FACE PE PROPRIUL RISC AL UTILIZATORULUI.

10. Modificarea condițiilor aplicabile

STUDIEREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR, DAR ȘI A POLITICII DE PROTECȚIA DATELOR , PRECUM ȘI A POLITICII DE COOKIE , REPREZINTĂ UN DEMERS CE TREBUIE FACUT DE UTILIZATOR DE FIECARE DATĂ CÂND ESTE ACCESATĂ PLATFORMA ȘI ANTERIOR EFECTUĂRII ORICĂREI ÎNREGISTRĂRI SAU FURNIZĂRI DE DATE, ÎNTRUCÂT POT APĂREA MODIFICĂRI.

Societatea își rezervă dreptul de a modifica/actualiza conținutul Platformei, inclusiv a politicilor la care se face trimitere, la libera sa discreție, în orice moment și pentru orice motiv (inclusiv dar nelimitat la apariția de modificări legislative sau jurisprudențiale care pot afecta consecințele celor publicate pe Platformă). Revizuirea acestei politici în viitor va fi semnalată prin modificarea datei „Ultimei actualizări" din partea de sus. După data la care politica updatată este publicată, accesarea Platformei va reprezenta acceptul Utilizatorului cu privire la respectivile condiții actualizate.

Cu toate acestea, dacă vor exista modificări semnificative ce ar putea afecta drepturile și libertățile Utilizatorului, informarea se va face prin publicarea pe Platformă (pop-up-uri) sau prin transmiterea de e-mail-uri pe adresele furnizate/în contul de Utilizator pe Site, dacă este cazul. Astfel de modificări semnificative vor produce efecte pentru Utilizator în termen de 15 zile de la momentul afișării pop-up-lui în cauză sau al transmiterii e-mail-ului de către Societate (modul în care se va face informarea fiind decis de ETO, de la caz la caz).

Indiferent însă de amploarea modificării, responsabilitatea de a verifica conținutul Platformei (inclusiv Termenii și condițiile, precum și politicile afișate), pentru a fi la curent cu cele mai recente versiuni, va revine în totalitate Utilizatorului.

De asemenea, Societatea are dreptul liber și exclusiv de a suspenda sau chiar închide Platforma cu efect imediat, precum și de a-i modifica orice functionalități, fără a datora vreo despăgubire vreunei persoane în considerarea unui atare demers.

11. Site-uri/Aplicații terțe

Platforma conține link-uri sau trimiteri către website-uri/aplicații ale altor companii. Respectivele website-uri/aplicații pot conține termeni și condiții sau politici diferite de cele ale Societății, ori pot prezenta măsuri de securitate mai reduse. Accesarea respectivelor link-uri și implicit ale website-urilor/aplicațiilor terților se va face pe răspunderea exclusivă a Utilizatorului.

De asemenea, în conținutul Platformei sunt incluse secțiuni publicitare în care se vor afișa mesaje publicitare ale unor terțe persoane. Societatea nu este responsabilă în niciun fel asupra conținutului furnizat de terțe persoane, indiferent dacă acesta este publicitar sau nu, și nici de modul în care respectivii terți înțeleg să își respecte obligațiile legale.

12. Securitate

Platforma este protejată de sisteme de securitate competitive. Cu toate acestea, la fel ca majoritatea site-urilor și aplicațiilor de pe internet, nu poate fi complet lipsită de vulnerabilitate.

Prin umare, informațiile transmise de Utilizator, pot fi supuse unor activități de încălcare a confidentialității și securității ce exced controlului direct al Societății (cum sunt transmiterea de mesaje spam nesolicitate, virusarea echipamentelor folosite, furtul adreselor IP, accesul neautorizat la e-mail) și pentru care ETO nu își asumă răspunderea, deși încearcă evitarea unor astfel de evenimente neplăcute.

13. Confidențialitate

Confidențialitatea datelor Utilizatorului reprezintă un aspect important pentru Societate.

Politica noastră de protecția datelor face parte integrantă din acești Termeni și condiții și poate fi consultată de către Utilizator în orice moment.

14. Dreptul aplicabil

Drepturile și obligațiile părților (adică ale Utilizatorului și ale Societății), precum și toate efectele juridice pe care le produce activitatea Platformei, vor fi interpretate și guvernate de legea română și de dispozițiile legislației europene.

15. Soluționarea diferendelor

Acolo unde competența de soluționare a unei chestiuni nu este acordată în mod expres ETO prin intermediul prezentelor Termeni și condiții, soluționarea diferendelor se va face de comun acord în termen de 15 zile de la notificarea celor implicați cu privire la situația problematică ivită. În acest sens, se vor folosi datele de contact de la art. 1 în cazul Societății, datele de contact indicate pe profilul Instructorului pentru acesta, respectiv datele de contact din formularul de comandă al Pachetului sau din profilul de utilizator în cazul Clientului.

Dacă nu se va putea ajunge la un consens în termenul menționat, se va apela la instanța de drept comun de la sediul Societății sau în cazul Utilizatorilor persoane fizice, se va putea folosi platforma de soluționare a litigiilor extrajudiciare oferită de Comisia Europeană pentru consumatorii care au achiziționat produse online, fără a fi necesar să întreprindă acțiuni legale (linkul aici:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=RO)

16. Dispoziții finale

Această politică se aplică Societății și Utilizatorului.

Acest document face parte din setul de politici de securitate al Societății. Alte politici se pot aplica subiectelor abordate în acest document și vor fi revizuite în funcție de necesitățile specifice.

Ești organizator de activități?

Promovează-ți activitățileAutentificare

Contact

[email protected]0721-914-490Despre Move MountainsBlog

Plați securizate

Twispay paymentsANPC figure 1ANPC figure 2

Copyright © 2020-2024 Escape the Ordinary, CUI: 43296890, Reg. Com. J11/543/2020